Condiții de utilizare site

Utilizarea acestui site

Acest site este controlat și operat de catre Laboratoire HRA Pharma (denumit în continuare „HRA Pharma”), numărul ID 420 792 582 RCS Nanterre situat pe 200 avenue de Paris, F-92 320 Châtillon, Franța și filialele sale (telefon: + 33 (0) 1 40 33 T11 30). Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse acestor Termeni de utilizare și tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Prin accesarea și utilizarea acestui site, acceptați, fără limitare, acești Termeni de utilizare.

HRA Pharma își rezervă dreptul de a modifica periodic aceste Condiții de Utilizare, fără notificare prealabila, după cum consideră necesar; prin urmare, vi se recomandă să verificați aceste Condiții de Utilizare în mod regulat, pentru informatii actualizate.

Acest site este disponibil public.

Acest site nu este destinat să fie utilizat ca sursă de sfaturi sau consultatii medicale. Nicio informatie furnizata pe acest site nu trebuie utilizata pentru a stabili un diagnostic medical. Diagnosticul medical este pus doar dupa consultarea unui medic calificat.

Conținut și răspundere

Acest site a fost creat pentru a oferi informații generale despre contracepția de urgență. A fost dezvoltat în conformitate cu principiile reglementărilor internaționale in materie.

Sunteți de acord că accesul și utilizarea acestui site și conținutul acestuia este pe riscul dumneavoastră.

HRA Pharma și orice parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui site exclud în mod expres:

  • Orice condiții, garanții și alți termeni care altfel ar putea fi impliciți prin statut, drept jurisprudențial sau echitate;

  • Orice răspundere pentru orice pierdere directă sau indirectă suferita de un utilizator a acestui site, care rezultă din accesul, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site sau orice erori sau omisiuni în conținutul acestuia.

HRA Pharma nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă care ar putea fi cauzată de atacurile de Blocare Distribuită a Serviciului, viruși sau alte materiale nocive din punct de vedere tehnologic, care vă pot infecta echipamentele computerizate, programele de calculator, datele sau alte materiale din cauza utilizării audio, video, date sau text de pe site sau orice alt aspect al acestuia.

Înregistrare și confidențialitate

HRA Pharma respectă confidențialitatea utilizatorilor site-ului său înregistrat, iar utilizatorii vor consulta Politica de Confidențialitate pentru informatii legate de colectarea și utilizarea informațiilor si/sau datelor dumneavoastra personale.

Mărci comerciale și logo-uri

Este interzisă utilizarea, în orice fel,  a mărcilor comerciale și a logo-urilor utilizate pe acest site.

Drepturi de autor

HRA Pharma este proprietarul sau licențiatorul tuturor drepturilor de autor de pe site. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Puteți descărca și păstra pe un suport durabil o singură copie a materialelor publicate pe acest site numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să nu aduceti atingere niciunui drept de autor. Este interzis să copiați, să distribuiți, să afișați, să descărcați, să modificați, să re-postați, să transferați sau să utilizați tot sau parțial un material sau o parte dintr-un material, fără permisiunea scrisă prealabilă a HRA Pharma. Este interzisa publicarea pe un server web, integral sau parțial, orice material publicat de HRA Pharma pe acest site, precum si copierea oricaruia dintre graficele conținute în materialele publicate pe acest site.

Nicio informație cuprinsă în prezentul document nu poate fi interpretată ca conferind implicit, contrazice termeni anteriori sau în orice alt fel orice licență sau drept sub orice brevet sau marcă comercială a HRA Pharma sau a oricărei terțe părți. Cu excepția celor prevăzute mai sus, nimic conținut în prezentul document nu poate fi interpretat ca conferind vreo licență sau drept la orice lucrare de copyright a căreia HRA Pharma este proprietarul sau licențiatul.

Drepturi rezervate

HRA Pharma își rezervă dreptul de a modifica sau șterge materiale de pe acest site în orice moment, fără notificare prealabilă.

Legea care guvernează

Acești Termeni de utilizare și interpretarea acestora sunt guvernate de Legea franceză, iar instanțele franceze au competența exclusivă pentru soluționarea oricarui litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare.

Diverse

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă, atunci această prevedere va fi scutibilă fără a afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea tuturor dispozițiilor rămase. Cu excepția celor prevăzute în mod expres, acești Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre dvs. și HRA Pharma cu privire la utilizarea acestui site și a conținutului său.

Ultima actualizare: aprilie 2019